Νέο FLAT BACK Μαντολίνο

Νέο FLAT BACK Μαντολίνο.

    

           
Σκάφος: Μαύρη Μουριά
Καπάκι: Κέδρος με Vavona_wood
Ταστιέρα: Palm_Wood
Κλειδιά: Crover

 

 

Νέα Κρητική Λύρα

Νέα Κρητική Λύρα

 

     

Σκαφος: Σκληρός Ασφένδαμος
Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλιφόρνιας
Ταστιέρα: Σγουρός Ασφένδαμος
Κλειδιά: Grover

Κρητική Λύρα

Σκαφος:Μαύρη Μουρνία
Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)
Κλειδιά:Grouver
<ahref=”https://nrompogiannakis.com/wp-content/uploads/2018/07/Lyre21.jpg”>

36χορδη Μαντόλα-Άρπα.”ΠΟΛΥΜΝΙΑ”


36χορδη Μαντόλα-Άρπα.”ΠΟΛΥΜΝΙΑ”

Σκάφος: Παλλίσανδρος

Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλλιφόρνιας,Διπλό(Double Soundboard).NOMMEX

Ταστιέρα: Έβενος 

Κλειδιά: Crouver

 

Διπλό Λαούτο.Κρητικό καί Νησιώτικο-Στεριάνο

Παίζει:Δημήτρης Μ.Παπαδάκης

 

Παίζει:Κώστας Αλεξάκης και Γιώργος Σαριδάκης

Διπλό Λαούτο.Κρητικό καί Νησιώτικο-Στεριάνο

Σκάφος:Αμερικάνικη Καρυδιά.

Καπάκι:Έλατο Sitca

Ταστιέρες-Χορδιέρες:¨Εβενος.

Κλειδιά:Grouver