4χορδη Κρητική Λύρα.NR100

1,200.00

4χορδη Κρητική Λύρα Ni.Rom100
με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής

Σκαφος:Σκληρός Ασφένδαμος

Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)

Κλειδιά:Grouver

Κατηγορία: