Νέα Κρητική Λύρα

Νέα Κρητική Λύρα

 

     

Σκαφος: Σκληρός Ασφένδαμος
Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλιφόρνιας
Ταστιέρα: Σγουρός Ασφένδαμος
Κλειδιά: Grover