36χορδη Μαντόλα-Άρπα.»ΠΟΛΥΜΝΙΑ»


36χορδη Μαντόλα-Άρπα.»ΠΟΛΥΜΝΙΑ»

Σκάφος: Παλλίσανδρος

Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλλιφόρνιας,Διπλό(Double Soundboard).NOMMEX

Ταστιέρα: Έβενος 

Κλειδιά: Crouver