Διπλό Λαούτο.Κρητικό καί Νησιώτικο-Στεριάνο

Παίζει:Δημήτρης Μ.Παπαδάκης

 

Παίζει:Κώστας Αλεξάκης και Γιώργος Σαριδάκης

Διπλό Λαούτο.Κρητικό καί Νησιώτικο-Στεριάνο

Σκάφος:Αμερικάνικη Καρυδιά.

Καπάκι:Έλατο Sitca

Ταστιέρες-Χορδιέρες:¨Εβενος.

Κλειδιά:Grouver