8χορδη Μαντόλα

 

8χορδη Μαντόλα

Σκάφος: Μουριά

Καπάκι: Έλατο

Ταστιέρα: Εβενος 

Κλειδιά: Crouver