36χορδη Μαντόλα-Άρπα.»ΠΟΛΥΜΝΙΑ»

 

36χορδη Μαντόλα-Άρπα.»ΠΟΛΥΜΝΙΑ»

Σκάφος: Παλλίσανδρος

Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλλιφόρνιας,Διπλό(Double Soundboard).NOMMEX

Ταστιέρα: Έβενος 

Κλειδιά: Crouver

 

 

Ακούστε το.Παίζει:Μανόλης Κυδωνάκης

ΜΕ ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ: DO SOL RE LA MI SI

 

 

 

 

 

 

 

 

36χορδη Μαντόλα-Άρπα.»ΕΡΑΤΩ»

Σκάφος: Παλλίσανδρος

Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλλιφόρνιας,Διπλό(Double Soundboard).NOMMEX

Ταστιέρα: Έβενος 

Κλειδιά: Crouver

 

 

Ακούστε το.Παίζει:Γιάννης Χαραλαμπάκης