4Χορδες Λύρες

 

                        4Xoρδη λύρα

    
  

Σκάφος : Μαύρη Μουριά.
Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου
Ταστιέρα: Εβενος Macassar
Κλειδιά: Crouver

                                         

4Xoρδη λύρα Flat back

 

 

 

 

 

 

 

Σκάφος: Σγουρός Ασφένδαμος
Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου
Ταστιέρα: Εβενος Macassar
Κλειδιά: Crouver

                                    

4χορδη Κρητική λύρα.1


 

 

 

 

 

 

Σκάφος: Σγουρός Ασφένδαμος
Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου
Ταστιέρα: Εβενος
Κλειδιά: Crouver

 

 

Χορδές 

 

Mi(E)

E5
659,24Hz

La(A)

Α4
440Hz

La(A)

Α4
440Hz

Re(D)

D4
293,66Hz

Re(D)

D4
293,66Hz

Sol(G)

G3
196 Hz

Sol(G)

G3
196 Hz

Do(C)

C3
130,81 Hz