3Χορδες Λύρες

Νέα Κρητική Λύρα

 

     

Σκαφος: Σκληρός Ασφένδαμος
Καπάκι: Ερυθρελάτη Καλιφόρνιας
Ταστιέρα: Σγουρός Ασφένδαμος
Κλειδιά: Grover

 

Κρητική Λύρα ΝR100

             

       

Σκαφος:Μαύρη Μουρνία
Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)
Κλειδιά:Grouver

Κρητικη Λυρα .NR95

Κρητική Λύρα Ni.Rom95

Σκαφος:Μαύρη Μουριά

Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)

Κλειδιά:Grouver

Κρητική Λύρα flat back.NR60

Κρητική Λύρα NR60

Σκαφος:Flat back,Χρυσομουρνιά

Καπακι: Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)

 

Κρητική Λύρα NR50

Κρητική Λύρα NR50

Σκαφος:Κερασιά

Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)

Κλειδιά:Grouver

 Κρητική Λύρα Ni.Rom95

Κρητική Λύρα Ni.Rom95

Σκαφος:Σκληρός Ασφένδαμος

Καπακι:Κέδρος Λιβάνου (Φοινίκι)

Κλειδιά:Grouver

Λύρα από Μουριά

Λύρα από Μουριά.

Σκάφος: Μαύρη Μουριά
Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου
Ταστιέρα: Έβενος

 

Λύρα από Ασφένδαμο

Λύρα από Ασφένδαμο.

Σκάφος: Ασφένδαμος
Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου
Ταστιέρα: Έβενος

 

 

 

 

 

Κρητική λύρα 3

 

Σκάφος: Mαύρη Mουριά

Καπάκι: Κέδρος Λιβάνου

Ταστιέρα: Snakewood

 Κλειδιά: Waverly

 

 

 

Aκούστε:Παίζει ο Νεκτάριος Σαμόλης

 

Παίζει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης