Μικρά Λαούτα

 

8χορδο Μικρό λαούτο .

Σκάφος: Αμερικάνικη Καρυδιά

Καπάκι: Έλατο

Xoρδοδέτης,ταστιέρα: Snakewood(Φιδόξυλο)

Κλειδιά: Crouver

Κούρδισμα:

 Χορδες 

1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

 

 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz

 

 

Re(D)
D3  
146,83Hz 
D4  
293,66Hz

 

 

 

4η 

Sol(G)
G3  
196 Hz 
G4  
392 Hz

Μικρό λαούτο 10χορδο.

Σκάφος: Αμερικάνικη Καρυδιά

Καπάκι: Έλατο

Xoρδοδέτης,ταστιέρα: Εβενος Diospyros

Κλειδιά: Crouver

 

Κούρδισμα:

1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz   

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz 

Re(D)
D3  
146,83Hz 
D4  
293,66Hz  

4η 

Sol(G)
G3  
196 Hz 
G4  
392 Hz 

5η 

Do(C)
C3  
130,81Hz 
C4  
261.63Hz

12χορδο Μικρό λαούτο.

Σκάφος: Αμερικάνικη Καρυδιά

Καπάκι: Έλατο

Xoρδοδέτης ,ταστιέρα: Εβενος Diospyros

Κλειδιά: Crouver

 

Κούρδισμα:  

Xορδες

1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz

La(A)
Α3
220Hz
Α4
440Hz

Si(B)
B3
246,96Hz
B3
246,96Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

5η 

Do(C)
C3 
130,81Hz 
C4 
261.63Hz

Re(D)
D2 
73,44Hz 
D3 
146,83Hz

La(A)
Α2 
110Hz 
Α3 
220Hz

6η 

Fa(F)
F2
87,30Hz
F3
174,61Hz

Sol(G)
G2
98 Hz
G3
196 Hz

Mi(E)
E2
82,4Hz
E3
164,81Hz

Ακούστε το.Παίζει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης