Κλασικά Λαούτα

 

Κλασσικό Λαούτο  Αμερ.Καρυδιά-Ασφένδαμος.

 

Σκάφος . Αμερ.Καρυδιά-Ασφένδαμος
Καπάκι . Έλατο SITKA.
Ταστιέρα . Έβενος.
Κλειδιά . CROVER

                                      

Κλασσικό Λαούτο Μουριά.

    

  

Σκάφος . Μαύρη Μουριά
Καπάκι . Έλατο SITKA.
Ταστιέρα . Έβενος.
Κλειδιά . CROVER

                                               

Κλασσικό Λαούτο Σκληρός Ασφένδαμος.

Κρητικό Λαούτο NR180.Κλασσικό

Σκάφος: Σκληρός Ασφένδαμος,42 ντούγες.
Καπάκι: Ευρωπαϊκό Έλατο
Ταστιέρα: Έβενος
Πενιέρα: Black wood
Κλειδιά:Rubner

 Κλασσικό κρητικό λαούτο.»ΑΡΗΣ»

Σκάφος: Μουριά
Καπάκι: Έλατο
Ταστιέρα: Εβενος Diospyros
Κλειδιά: Crover

 

Ακούστε το.Παίζει ο Άρης Ζαχαριούδακης

Κλασσικό κρητικό λαούτο.1

Σκάφος: Μουριά
Καπάκι: Έλατο
Ταστιέρα: Εβενος Diospyros
Κλειδιά: Crover

 

Κλασσικό κρητικό λαούτο.2 

Σκάφος: Μουριά
Καπάκι: Έλατο
Ταστιέρα: Εβενος Diospyros
Κλειδιά: Crover