Ιδιοκατασκευές Λαούτου

 

12χορδη Λαουτοκιθάρα.

Κλίμακα 62 cm.

Σκάφος: Αμερικάνικη Καρυδιά

Καπάκι: Έλατο

Xoρδοδέτης,ταστιέρα: Παλλισανδρος

Κλειδιά: Crouver

 

 

12χορδη Kιθάρα

Σκάφος: Αμερικάνικη Καρυδιά

Καπάκι: Έλατο

Xoρδοδέτης,ταστιέρα: Παλλισανδρος

Κλειδιά: Crouver