Οι νότες και οι συγχορδίες στην ταστιέρα του λαούτου

Οι νότες στην ταστιέρα του Κρητικού λαούτου

klimaka_laoutou

 

Οι συγχορδίες στην ταστιέρα του Κρητικού λαούτου. (Ένας εύκολος τρόπος με μια συγκεκριμένη δακτυλοθεσία.)

Akorda