Κουρδίσματα Μαντολίνου-Μαντόλας

Μαντολίνο Χορδες
1η 

Μi(E)
E5  
659,24Hz 
E5  
659,24Hz 

La(A)
A4 
440Hz

A4  
440Hz

 3η

Re(D)
D4  
293,66Hz
D4 
293,66Hz

 4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G3  
196 Hz 

 

8χορδη Μαντόλα Χορδες
1η 

La(A)
A4  
440Hz 
A4  
440Hz

2η 

Re(D)
D4  
293,66Hz
D4  
293,66Hz

Sol(G)
G3  
196 Hz 
G3  
196 Hz

4η 

Do(C)
C3  
130,81Hz 
C4  
130,81 Hz

 

12 χορδη Μαντόλα.(Κλίμακα 54cm) Χορδες
1η 

Μi(E)
E4  
659,24Hz 
E4  
659,24Hz

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

Si(B)
Β4  
493,88Hz 
Β4  
493,88Hz

La(A)
A4  
440Hz
A4  
440Hz

La(A)
A3
220Hz
A4  
440Hz

Μι(Ε)
E4  
329,63Hz
E4  
329,63Hz

Re(D)
D4 
293,66Hz
D5 
587,52Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

La(A)
A3
220Hz
A4  
440Hz

4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

Μi(E)
E3  
164,81Hz 
E4  
329,63Hz 

5η 

Do(C)
C3 
130,81Hz 
C4 
261.63Hz

Re(D)
D2 
73,44Hz 
D3 
146,83Hz

La(A)
Α2 
110Hz 
Α3 
220Hz

6η 

Fa(F)
F2
87,30Hz
F3
174,61Hz

Sol(G)
G2
98 Hz
G3
196 Hz

Mi(E)
E2
82,4Hz
E3
164,81Hz

 

28χορδη Μαντόλα-Άρπα Χορδες
 1η 

La(A)
A4  
440Hz 
A4  
440Hz

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz

2η 

Re(D)
D4  
293,66Hz
D4  
293,66Hz

La(A)
A3 
220Hz 
A3  
220Hz

Sol(G)
G3  
196 Hz 
G3  
196 Hz

Re(D)
D3  
146,83Hz 
D4  
293,66Hz

4η 

Do(C)
C3  
130,81Hz 
C4  
130,81 Hz

Sol(G)
G2  
98 Hz 
G3  
196 Hz

 

36 χορδη Μαντόλα-Άρπα.(Κλίμακα 58cm) Χορδες
1η 

Μi(E)
E4  
659,24Hz 
E4  
659,24Hz

 

Si(B)
Β4  
493,88Hz 
Β4  
493,88Hz 

La(A)
A4  
440Hz
A4  
440Hz

 

Μι(Ε)
E4  
329,63Hz
E4  
329,63Hz

Re(D)
D4 
293,66Hz
D5 
587,52Hz

 

La(A)
A3
220Hz
A4  
440Hz

4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

 

Re(D)
D3 
146,83Hz
D4 
293,66Hz

5η 

Do(C)
C3 
130,81Hz 
C4 
261.63Hz

 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz