Κουρδίσματα Λαούτου

Κρητικό Λαούτο. (Κλίμακα 74cm) Χορδες
Μι(Ε)  

E3
164,81Hz

Α3 
164,81Hz

220Hz

La(A)

Α2
110Hz

Α3
220Hz

 

 

Re(D)

D2
73,42Hz

D3
146,83Hz

4η 

Sol(G)

G2
98 Hz

G3
196 Hz

                                                               

 

Νησιώτικο Λαούτο.(Κλίμακα 72cm) Χορδες
1η 

La(A)

 

Α3
220Hz
Α3
220Hz

2η 

Re(D)

 

D3 
146,83Hz
D4 
293,66Hz

Sol(G)

 

G2 
98 Hz 
G3 
196 Hz

4η 

Do(C)

 

C2 
130,81 Hz 
C3 
261,63 Hz

 

12 χορδο μικρό Λαούτο.(Κλίμακα 54cm) Χορδες
1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

2η 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz 

Si(B)
B3  
246,96Hz 
B3  
246,96Hz

Re(D)
D3
146,83Hz
D4
293,66Hz

Re(D)
D3
146,83Hz
D4
293,66Hz

Sol(G)
G3
196 Hz
G4
392 Hz

4η 

Sol(G)
G3
196 Hz
G4
392 Hz

Sol(G)
G3
196 Hz
G4
392 Hz

Re(D)
D3
146,83Hz
D4
293,66Hz

5η 

Do(C)
C3
130,81Hz
C4
261.63Hz

Re(D)
D2
73,44Hz
D3
146,83Hz

La(A)
Α2
110Hz
Α3
220Hz

6η 

Fa(F)
F2  
87,30Hz 
F3  
174,61Hz 

Sol(G)
G2  
98Hz 
G3  
196Hz 

Μi(E)
E2  
82,40Hz 
E3 
164,81Hz 

 

 

10 χορδο μικρό Λαούτο.(Κλίμακα 54cm) Χορδες
1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz

5η 

Do(C)
C3 
130,81Hz 
C4 
261.63Hz

 

 

8χορδο μικρό Λαούτο.(Κλίμακα 54cm) Χορδες
1η 

Μi(E)
E4  
329,63Hz 
E4  
329,63Hz 

 

La(A)
A3  
220Hz 
A4  
440Hz

Re(D)
D3 
146,83Hz 
D4 
293,66Hz

4η 

Sol(G)
G3 
196 Hz 
G4 
392 Hz