Μουριά

Έχει μεταφυτευτεί στην Ευρώπη από την Κίνα μαζί με τον μεταξοσκώληκα ο οποίος τρέφεται με τα φύλλα της.
Η καρδιά της μουριάς έχει χρώμα καστανό και σκουραίνει με τον καιρό.
Ο σόμφος της είναι κίτρινος σαν το λεμόνι και δε χρησιμοποιείται γιατί σαρακιάζει.
Το ξύλο της καρδιάς σχηματίζει ωραία νερά σε βαθύτερους και ανοικτότερους τόνους και έχει λεπτότερες χρυσαλλίδες που μόλις διακρίνονται.
Είναι αρκετά σκληρό και βαρύ και δουλεύεται δύσκολα γιατί οι ίνες του είναι συχνά στριφνές.
Είναι ξύλο μεγάλης αντοχής και διάρκειας.
Στα τείχη της Κίνας έχουν βρεθεί κομμάτια μουριάς τριών χιλιάδων ετών.